· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2011-12-30

Sentencja

I. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 z późn. zm.) w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134, poz. 939) w zw. z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887)

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

stwierdza się stosowanie przez przedsiębiorców zrzeszających przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób taksówką na terenie Płocka:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe 919 Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku;

2. Stowarzyszenie "Euro-Taxi" z siedzibą w Płocku;

3. Teresę Urbańczyk, prowadzącą w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Radio Taxi "Elf";

4. Lecha mijewskiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Radio Taxi "Mercury";

5. Krzysztofa Świderskiego - wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. (do dnia 24 marca 2006 r. ponadto: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c.)

6. Ryszarda Adamkowskiego - wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. (do dnia 30 kwietnia 2011 r. ponadto: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c.);

7. Grzegorza Włodarskiego - wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. (do dnia 30 kwietnia 2011 r. ponadto: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c.);

8. Sławomira Dobrowolskiego - wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. (do dnia 30 kwietnia 2011 r. ponadto: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c.);

9. Marka Redlińskiego - wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Alfa" s.c., Radio Taxi "Delta" s.c. w Płocku i Radio Taxi "Omega" s.c.; praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na zawarciu porozumienia ograniczającego konkurencję na lokalnym rynku usług przewozu osób taksówką na terenie Płocka, poprzez ustalenie bezpośrednio lub pośrednio ujednoliconych cen usług przewozu osób taksówką na terenie Płocka - i nakazuje zaniechanie jej stosowania.

II. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 z późn. zm.) w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134, poz. 939) w zw. z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887)

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

stwierdza się stosowanie przez przedsiębiorców zrzeszających przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób taksówką na terenie Płocka:

1. Andrzeja Rędzińskiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Rędziński Taxi Osobowe (do dnia 3 października 2003 r.: Radio Taxi "Mega" w Płocku)

2. Jerzego Kubackiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Jerzy Kubacki Taxi Osobowe (do dnia 23 sierpnia 2004 r.: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Merc-Des" s.c.), praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na zawarciu porozumienia ograniczającego konkurencję na lokalnym rynku usług przewozu osób taksówką na terenie Płocka, poprzez ustalenie bezpośrednio lub pośrednio ujednoliconych cen usług przewozu osób taksówką na terenie Płocka - i stwierdza zaniechanie jej stosowania:

- w odniesieniu do Andrzeja Rędzińskiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Rędziński Taxi Osobowe (do dnia 3 października 2003 r.: Radio Taxi "Mega w Płocku) - w dniu 3 października 2003 r.;

- w odniesieniu do Jerzego Kubackiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Jerzy Kubacki Taxi Osobowe (do dnia 23 sierpnia 2004 r.: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Merc-Des" s.c.) - w dniu 23 sierpnia 2004 r.

III. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 z późn. zm.) w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134, poz. 939) w zw. z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887)

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

nie stwierdza się stosowania przez przedsiębiorców zrzeszających przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób taksówką na terenie Płocka:

1. Krzysztofa Wielińskiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Wieliński Taksówka Osobowa (do dnia 24 kwietnia 2004 r.: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Metro Taksówka Osobowa" s.c.);

2. Andrzeja Wielińskiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Wieliński Taksówka Osobowa (do dnia 24 kwietnia 2004 r.: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Metro Taksówka Osobowa" s.c.);

3. Michała Marca, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Michał Marzec Taxi Osobowe (do dnia 24 kwietnia 2004 r.: wspólnika prowadzącego działalność w Płocku gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Metro Taksówka Osobowa" s.c.); praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na zawarciu porozumienia ograniczającego konkurencję na lokalnym rynku usług przewozu osób taksówką na terenie Płocka, poprzez ustalenie bezpośrednio lub pośrednio ujednoliconych cen usług przewozu osób taksówką na terenie Płocka.

IV. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 z późn. zm.) w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134, poz. 939) w zw. z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887)

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

nie stwierdza się stosowania przez przedsiębiorców zrzeszających przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób taksówką na terenie Płocka:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe 919 Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku;

2. Stowarzyszenie "Euro-Taxi" z siedzibą w Płocku;

3. Teresę Urbańczyk, prowadzącą w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Radio Taxi "Elf";

4. Lecha mijewskiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Radio Taxi "Mercury";

5. Krzysztofa Świderskiego - wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. (do dnia 24 marca 2006 r. ponadto: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c.);

6. Ryszarda Adamkowskiego - wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. (do dnia 30 kwietnia 2011 r. ponadto: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c.);

7. Grzegorza Włodarskiego - wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. (do dnia 30 kwietnia 2011 r. ponadto: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c.);

8. Sławomira Dobrowolskiego - wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. (do dnia 30 kwietnia 2011 r. ponadto: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c.);

9. Marka Redlińskiego - wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Alfa" s.c. w Płocku, Radio Taxi "Delta" s.c. w Płocku i Radio Taxi "Omega" s.c.;

10. Jerzego Kubackiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Jerzy Kubacki Taxi Osobowe (do dnia 23 sierpnia 2004 r.: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Merc-Des" s.c.);

11. Andrzeja Rędzińskiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Rędziński Taxi Osobowe (do dnia 3 października 2003 r.: Radio Taxi "Mega" w Płocku);

12. Krzysztofa Wielińskiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Wieliński Taksówka Osobowa (do dnia 24 kwietnia 2004 r.: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Metro Taksówka Osobowa" s.c.);

13. Andrzeja Wielińskiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Wieliński Taksówka Osobowa (do dnia 24 kwietnia 2004 r.: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Metro Taksówka Osobowa" s.c.);

14. Michała Marca, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Michał Marzec Taxi Osobowe (do dnia 24 kwietnia 2004 r.: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Metro Taksówka Osobowa" s.c.), praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na zawarciu porozumienia ograniczającego konkurencję na lokalnym rynku usług przewozu osób taksówką na terenie Płocka, poprzez zlikwidowanie mo liwości stosowania rabatów w umowach przewozu osób taksówką.

V. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 z późn. zm.) w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134, poz. 939) w zw. z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887)

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

za naruszenie zakazu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada się na poszczególnych przedsiębiorców następujące kary pienię ne:

1. na Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe 919 Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku - karę pienię ną w wysokości 3 511 zł (słownie: trzy tysiące pięćset jedenaście złotych), płatną do bud etu państwa;

2. na Stowarzyszenie "Euro-Taxi" z siedzibą w Płocku - karę pienię ną w wysokości 3 582 zł (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote), płatną do bud etu państwa;

3. na Teresę Urbańczyk, prowadzącą w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Radio Taxi "Elf"- karę pienię ną w wysokości 2 130 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści złotych), płatną do bud etu państwa;

4. na Lecha mijewskiego, prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą pod nazwą Radio Taxi "Mercury"- karę pienię ną w wysokości 2 868 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych), płatną do bud etu państwa;

5. na Krzysztofa Świderskiego - wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. (do dnia 24 marca 2006 r. ponadto: wspólnika prowadzącego w Płocku działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c.) - karę pienię ną w wysokości 333 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote), płatną do bud etu państwa;

6. na Ryszarda Adamkowskiego - wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. w Płocku (do dnia 30 kwietnia 2011 r. ponadto: wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c. w Płocku) - karę pienię ną w wysokości 756 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć złotych), płatną do bud etu państwa;

7. na Grzegorza Włodarskiego - wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. w Płocku (do dnia 30 kwietnia 2011 r. ponadto: wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c. w Płocku) - karę pienię ną w wysokości 756 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć złotych), płatną do bud etu państwa;

8. na Sławomira Dobrowolskiego - wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Super Express" s.c. w Płocku (do dnia 30 kwietnia 2011 r. ponadto: wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Duo" s.c. w Płocku) - karę pienię ną w wysokości 756 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć złotych), płatną do bud etu państwa;

9. na Marka Redlińskiego - wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Radio Taxi "Alfa" s.c. w Płocku, Radio Taxi "Delta" s.c. w Płocku i Radio Taxi "Omega" s.c. w Płocku - karę pienię ną w wysokości 2 409 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięć złotych), płatną do bud etu państwa.

Uzasadnienie

W dniach 26 i 27 sierpnia 2003 r. w płockim wydaniu lokalnym Gazety Wyborczej ukazały się artykuły prasowe pt. "Bunt taxi", "Dro ej czy lepiej" oraz "Jazda będzie dro sza", z których wynikało, e w dniu 25 sierpnia 2003 r. odbyło się spotkanie taksówkarzy działających na terenie miasta Płock, na którym ustalono ceny minimalne na oferowane przez nich usługi, w wysokości: opłata startowa - 3,50 zł, I taryfa - 1 zł za kilometr, II taryfa 1,50 zł, III taryfa - 2 zł, IV taryfa - 3 zł, opłata za godzinę postoju - 20 zł. Z powy szych artykułów prasowych wynikało, e zebranie zostało zorganizowane przez Zrzeszenie Transportu Prywatnego, związek zawodowy taksówkarzy oraz samych kierowców, jak równie , e wzięło w nim udział co najmniej 200 taksówkarzy. Z artykułów wynikało ponadto, e począwszy od dnia 26 sierpnia 2003 r. taksówkarze zaczęli składać w Obwodowym Urzędzie Miar w Płocku wnioski o przewzorcowania taksometrów według układu cen ustalonego na spotkaniu.

O zaistniałych wydarzeniach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegaturę w Warszawie poinformował pismem z dnia 28 sierpnia 2003 r. Miejski Rzecznik Konsumentów w Płocku, który zwrócił się o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.

Rzecznik przekazał równie m.in. wykaz osób posiadających licencję i zezwolenia na prowadzenie usług przewozów taksówkowych, spis korporacji taksówkowych działających na terenie miasta Płocka oraz uchwałę Rady Miasta Płocka, dotyczącą cen urzędowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Płocka.

Pismem z dnia 19 września 2003 r. Miejski Rzecznik Konsumentów przekazał dodatkowe informacje dotyczące korporacji taksówkowych w Płocku, w tym dane personalne osób je prowadzących.

Mając na uwadze powy sze informacje i dokumenty Prezes UOKiK uznał, e istnieją podstawy do wszczęcia z urzędu postępowania antymonopolowego.

Wobec powy szego, postanowieniem z dnia 19 września 2003 r. wszczęte zostało postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem zawarcia przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie organizowania przewozów taksówkowych, działających na terenie miasta Płocka, tj.:

1. Krzysztofa Grzybowskiego i Marka Redlińskiego - wspólników Radio Taxi "Alfa" s.c. w Płocku, Radio Taxi "Delta" s.c. w Płocku oraz Radio Taxi "Omega" s.c. w Płocku;

2. Sławomira Szaguna i Krzysztofa Krakowskiego - wspólników Radio Taxi "Centrum Mazowsze" s.c. w Płocku;

3. Teresę Urbańczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Radio Taxi "Elf" w Płocku;

4. Stowarzyszenie "Euro-Taxi" w Płocku;

5. Jerzego Kubackiego i Andrzeja Woźniaka - wspólników Radio Taxi "Merc-Des" s.c. w Płocku;

6. Krzysztofa Wielińskiego, Andrzeja Wielińskiego i Michała Marca - wspólników Radio Taxi "Metro Taksówka Osobowa" s.c. w Płocku;

7. Lecha mijewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Radio Taxi "Mercury" w Płocku;

8. Andrzeja Rędzińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Radio Taxi "Mega" w Płocku;

9. Stowarzyszenie Radio Taxi "Mono" w Płocku;

str. 1/74
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
RWA-53-10/03/JR
Nr decyzji
RWA-34/2011
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Porozumienia ograniczające konkurencję
Branża
transport lądowy oraz transport rurociągowy
pozostały transport lądowy pasażerski
działalność taksówek osobowych
Region
Mazowieckie
Strony postępowania
Radio Taxi "Alfa" s.c. w Płocku, Radio Taxi "Delta" s.c. w Płocku i Radio Taxi "Omega" s.c. w Płocku,Radio Taxi "Centrum Mazowsze" s.c. w Płocku,Radio Taxi "Elf" w Płocku,Stowarzyszenie "Euro-Taxi" z siedzibą w Płocku,Radio Taxi "Merc-Des" s.c. w Płocku,Radio Taxi "Metro Taksówka Osobowa" s.c. w Płocku,Radio Taxi "Mercury" w Płocku,Radio Taxi "Mega" w Płocku, Stowarzyszenie Radio Taxi "Mono" z siedzibą w Płocku,Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe 919 Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,Radio Taxi "Roma" w Płocku,Radio Taxi "Duo" s.c. w Płocku i Radio Taxi "Super Express" s.c. w Płocku