· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie o uzasadnieniu
  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie
    o uzasadnieniu

Wyrok NSA z 1995-06-12

Tezy

Praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym w określonych sytuacjach mogła być zaliczona do pracowniczego stażu pracy.

Nie może natomiast praca ta - sama w sobie - stanowić wyłącznego tytułu do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu /Dz.U. nr 75 poz. 446 ze zm./ według stanu prawnego obowiązującego w dniu 4 czerwca 1991 r. /po nowelizacji ustawy o zatrudnieniu obowiązującej od dnia 1 września 1990 r. - Dz.U. nr 56 poz. 323/.

str. 1/1
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Lu 117/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-10-28
Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy, Nieruchomości

II SA/Wa 30/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-07
Sprawa ze skargi D. K. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do wzrostu uposażenia z tytułu zwiększonej wysługi lat 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję - rozkaz personalny Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] września 2007 r., nr [...], 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.

II SA 1858/01 - Wyrok NSA z 2001-10-05
Sprawa ze skargi Marka K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 22 marca 2001 r. w przedmiocie ustalenia stażu pracy - uchyla zaskarżoną decyzję.

SA/Wr 326/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-24
Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy, Zatrudnienie, Bezrobocie

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA 696/95
Status
nieprawomocne, kończące
Symbole
619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy
Hasła
Bezrobocie