· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie o uzasadnieniu
  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie
    o uzasadnieniu

Wyrok NSA z 1982-11-19

Tezy

1. Częściowa zmiana przez organ pierwszej instancji decyzji, od której strona wniosła odwołanie zaskarżając ją w całości, nie mieści się w uprawnieniach określonych w art. 132 par. 1 Kpa i narusza właściwość organu odwoławczego, powodując nieważność decyzji z przyczyny określonej w art. 156 par. 1 pkt 1 Kpa.

2. Decyzja organu odwoławczego utrzymująca w mocy decyzję, mocą której organ I instancji niezgodnie z odwołaniem strony i treścią art. 132 par. 1 Kpa częściowo tylko zmienił swoją poprzednią decyzję jest dotknięta wadą nieważności z przyczyny określonej w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa.

str. 1/1
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

III SA 119/85 - Wyrok NSA z 1985-03-27
Skarga Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w W. na decyzję Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 21 września 1984 r. w przedmiocie wymierzenia opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność - zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Wojewody K-go, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził do Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki W...

IV SA 705/89 - Wyrok NSA z 1989-10-31
Administracyjne postępowanie

IV SA 1000/87 - Wyrok NSA z 1988-04-01
Administracyjne postępowanie

II SA 1119/82 - Wyrok NSA z 1982-10-07
Skarga Zuzanny i Stanisława małżonków S. na decyzję Wojewody Białostockiego z dnia 29 kwietnia 1982 r. w przedmiocie ustalenia należności z tytułu nabycia gruntów rolnych na cele nierolnicze i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta i Gminy W. z dnia 26 października 1981 r., a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Wojewody Białostockiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rze...

II SA 52/81 - Wyrok NSA z 1981-09-04
Skarga Haliny K. na decyzję Wojewody Sieradzkiego z dnia 6 marca 1981 r. w przedmiocie ustalenia kandydata na nabywcę gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz dwóch decyzji Naczelnika Gminy W. z dnia 30 stycznia 1981 r. o wznowieniu postępowania, a także dwóch decyzji Naczelnika Gminy W. z dnia 30 stycznia 1981 r. o wyznaczeniu kandydata na nabywcę gruntów z PFZ wydanych w wyniku wznowionego postępowania. Ponadto N...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj