· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie z 2013-01-21

Tezy

brak

Sentencja

dnia 21 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Lubinie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Witold Bojanowski

Protokolant: st. sekr. sądowy Ilona Michalska

w obecności Prokuratora ----------------

po rozpoznaniu dnia 21 stycznia 2013 r.

z oskarżenia publicznego Prokuratora Rejonowego w Lubinie sygn. akt 2 Ds 749/12

sprawy karnej

D. M.

s. W. i I. z domu K. (...). w (...)

oskarżonego o to, że :

w nocy 2/3 września 2012 roku w K., rejonu (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. P., po uprzednim wyłamaniu n/n narzędziem skobla służącego do mocowania kłódki zabezpieczającej drzwi piwnicy nr 2 w klatce nr (...)przedostali się do wnętrza piwnicy skąd dokonali kradzieży roweru górskiego marki (...) wartości 1.000 złotych oraz roweru typu damka koloru czarnego z fotelikiem dziecięcym wartości 500 złotych, czym spowodowali straty o łącznej wysokości 1.500 złotych na szkodę T. R.,

tj. o przestępstwo z art. 279 §1 kk

I.  uznaje oskarżonego D. M. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku, przyjmując, że stanowi on wypadek mniejszej wagi z art. 283 kk w zw. z art. 279 §1 kk i za to na podstawie art. 283 kk przy zastosowaniu art. 58 §3 kk w zw. z art. 33 §1 i §3 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

II.  na podstawie art. 627 kpk oraz art. 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe i wymierza mu w tym opłatę w kwocie 350 złotych.

Sygn. akt II K 2273/12

Uzasadnienie

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Oskarżony D. M. mieszka w miejscowości K. nr 52a/6. Na początku września potrzebował pieniędzy. Wiedział, że jeden z jego sąsiadów trzyma rowery w piwnicy. Postanowił wspólnie z kolegą M. P. ukraść te rowery. Obaj byli wówczas pod wpływem alkoholu.

W nocy z 2 na 3 września 2012r. w (...)w budynku oznaczonym nr (...) D. M. wraz z M. P. wyłamali skobel służący do mocowania kłódki zabezpieczającej drzwi piwnicy nr (...) Weszli do tej piwnicy i zabrali stamtąd rower górski marki (...) wartości 1.000 złotych oraz rower typu damka koloru czarnego z fotelikiem dziecięcym o łącznej wartości 500 złotych. Rowery te były własnością T. R.. Sprawców widziała sąsiadka pokrzywdzonego.

Po kradzieży oskarżony zadzwonił do znajomego Z. R. i zaproponował mu kupno tych rowerów, mówiąc, że koledzy chcą je sprzedać. Z. R. zgodził się. Oskarżony zawiózł mu te rowery i dostał od niego na początku 200 zł. Umówili się też, że pozostałą część ceny, tj. 500 zł, Z. R. przekaże oskarżonemu w późniejszym terminie. Oskarżony z M. P. uzgodnili, że pieniędzmi za skradzione rowery podzielą się po połowie.

Po ujawnieniu kto dokonał kradzieży przedmiotowych rowerów D. M. wskazał policjantom, komu je przekazał. Policjanci zatrzymali u Z. R. przedmiotowe rowery i wydali je T. R.. Oskarżony oddał Z. R. otrzymane od niego 200 zł.

dowód: - wyjaśnienia oskarżonego, k. 17, 57-58,

-

Protokół przeszukania, k. 11-12,

-

Protokół zatrzymania rzeczy, k 24-26,

-

Pokwitowanie odbioru rowerów, k 28.

Oskarżony D. M. ma (...) lata. Jest kawalerem i nie ma nikogo na utrzymaniu. Z zawodu jest (...). Obecnie pracuje w firmie (...) M. K. w (...) na stanowisku (...), gdzie zarabia brutto(...)zł miesięcznie. Cieszy się dobrą opinią u pracodawcy. Jest słuchaczem klasy I L. O. d. D.w (...). Oskarżony był dwukrotnie karany, w tym raz za przestępstwo z art. 280 §1 kk. Ogólnie zdrowy, nie leczył się też psychiatrycznie ani odwykowo.

dowód: - dane i wyjaśnienia oskarżonego, k. 17, 57,

-

dane o karalności, k. 19.

Oskarżony D. M. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa i wyjaśniał zgodnie z ustaleniami Sądu.

dowód: - wyjaśnienia oskarżonego, k 17, 57-58.

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Ustalając stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd oparł się na wyjaśnieniach oskarżonego oraz zgromadzonych dokumentach.

Oskarżony D. M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jego wyjaśnienia są spójne i logiczne, a w ocenie Sądu także wiarygodne. Podawane przez oskarżonego okoliczności są szczerym przyznaniem się do popełnienia zarzucanego czynu i wskazaniem podstawowych faktów tworzących przedmiotowe zdarzenie.

Sąd oparł się na zgromadzonych dokumentach. Strony też nie kwestionowały ich wiarygodności.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, że oskarżony D. M. popełnił zarzucany mu czyn.

Oskarżony w nocy z 2 na 3 września 2012r. w (...), rejonu (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. P., po uprzednim wyłamaniu skobla służącego do mocowania kłódki zabezpieczającej drzwi piwnicy nr 2 w klatce nr (...), przedostali się do wnętrza piwnicy, skąd dokonali kradzieży roweru górskiego marki (...) wartości 1.000 złotych oraz roweru typu damka koloru czarnego z fotelikiem dziecięcym wartości 500 złotych, czym spowodowali straty o łącznej wysokości 1.500 złotych na szkodę T. R..

str. 1/3
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II K 2273/12
Wydział
II Wydział Karny
Sędziowie
Witold Bojanowski (przewodniczący)
Hasła
Przestępstwa Przeciwko Mieniu