· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie o uzasadnieniu
  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie
    o uzasadnieniu

Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-05

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.W. i T.W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2011 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) podjąć postępowanie sądowe zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 2580/11.

str. 1/1
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
VII SA/Wa 2580/11
Status
nieprawomocne, niekończące
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie
Leszek Kamiński (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Skarżony
Inspektor Nadzoru Budowlanego