· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-10-29

Sentencja

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący SSR del. Urszula Sipińska-Sęk

Protokolant st. sekr. sądowy Zofia Aleksandrowicz

po rozpoznaniu w dniu 24 października 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie

sprawy z wniosku F. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M..

o prawo do renty rodzinnej z tytułu choroby zawodowej

na skutek odwołania F. N.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M..

z dnia 9 marca 2012 r. sygn.(...)

oddala odwołanie

Sygn. akt VU 456/12

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 9 marca 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M.. odmówił F. N. prawa do renty rodzinnej z tytułu choroby zawodowej po zmarłym w dniu 7 grudnia 2011 roku mężu A. N.. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że Komisja Lekarska ZUS ustaliła, że zgon męża wnioskodawczyni nie miał związku ze stwierdzoną u niego chorobą zawodową, dlatego nie było podstaw do przyznania dochłodzonego prawa.

W odwołaniu od powyższej decyzji złożonym w dniu 4 kwietnia 2012 roku wnioskodawczyni wniosła o przyznanie jej prawa do renty rodzinnej z tytułu choroby zawodowej po zmarłym mężu.

W odpowiedzi na powyższe odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

A. N. był mężem wnioskodawczyni F. N.. Urodził się (...), a zmarł w dniu (...)

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 5 akt ZUS, odpis skrócony aktu małżeństwa k. 6 akt ZUS, wniosek o rentę - k. 1 -4 akt ZUS)

A. N. w okresie od dnia 13 lipca 1961r. do dnia 28 czerwca 1991r. był zatrudniony w Zakładach (...) w T. M.. w pełnym wymiarze czasu pracy, przy produkcji włókien chemicznych jako robotnik transportowy i krajacz.

(dowód: świadectwo pracy z dnia 28 czerwca 1991r. - k. 26 akt emerytalnych)

Decyzją z dnia 6 czerwca 1973 roku Wojewódzka (...) w Ł. stwierdziła u męża wnioskodawczyni A. N. chorobę zawodową w postaci przewlekłego zatrucia dwusiarczkiem węgla (rozsiane lekkie objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego).

(dowód: decyzja 54 dokumentacji medycznej koperta )

Orzeczeniem Obwodowej Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia z dnia 26 września 1973r. w Ł. A. N. został uznany za inwalidę i zaliczony do trzeciej grupy inwalidów w związku z chorobą zawodową.

(dowód: orzeczenie z 26.09.1973r. - k. 11 akt emerytalnych)

W 1988r. nastąpiła znaczna progresja objawów choroby zawodowej, u A. N. rozpoznano encefalopatię toksyczną CS2. Orzeczeniem Obwodowej Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia w T. M.. z dnia 23 sierpnia 1988r. ustalono, że nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia A. N. na skutek choroby zawodowej, co skutkuje zwiększeniem długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z 30% w 1973r. do 70%.

(dowód: orzeczenie z dnia 23 sierpnia 1988r. - k. 68 akt emerytalnych)

Orzeczeniem Obwodowej Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia w T. M.. z dnia 17 maja 1991r. A. N. został uznany za inwalidę i zaliczony do drugiej grupy inwalidów w związku z chorobą zawodową na stałe.

(dowód: orzeczenie z 17 maja 1991r. - k. 14 akt emerytalnych,)

A. N. od dnia 10 sierpnia 1973 roku przebywał na rencie inwalidzkiej z tytułu choroby zawodowej.

W 1998r. nastąpiło kolejne pogorszenie stanu zdrowia A. N. pod postacią niedowładu lewostronnego i wystąpieniu objawów móżdżkowych.

Wówczas też podczas pobytu A. N. w Oddziale Neurologii Szpitala (...) w T. M.. z powodu uszkodzenia kręgu piersiowego Th7i Th8 z cechami początkowego ucisku na rdzeń kręgowy wysunięto podejrzenie, iż przyczyną destrukcji kręgów piersiowych może być proces nowotworowy. Wówczas też rozpoznano u A. N. gruczolaka prostaty.

str. 1/8
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
V U 456/12
Wydział
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sędziowie
Urszula Sipińska-Sęk (przewodniczący)
Hasła
Renta Rodzinna
Powołane przepisy
art.6 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm). w zw. z art. 17 ust. 6 ww ustawy
DzU 1964 nr 43 poz. 296
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
DzU 2002 nr 199 poz. 1673
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych