· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2012-12-13

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodniczący

SSA Alina Kamińska (spr.)

Sędziowie

SSA Andrzej Czapka

SSA Andrzej Ulitko

Protokolant

Anna Tkaczyk

przy udziale Elżbiety Czupryńskiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Suwałkach - upoważnionej przez Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2012 r.

sprawy S. R.

oskarżonego z art. 258§1kks, art. 54§1kks w zb. z art. 91§1kks w zw. z art. 37§1 pkt 1,2 i 5kks w zw. z art. 7§1kks w zw. z art. 2§2kks

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach

z dnia 26 lipca 2012r. sygn. akt II K 61/12

I.  Zmienia wyrok w zaskarżonej części w ten sposób, że za podstawę wymiaru kary orzeczonej za czyny z pkt. II, III i IV części wstępnej wyroku (pkt II, III i IV części dyspozytywnej) przyjmuje art. 54§1kks w zw. z art. 37§1 pkt 1, 2 i 5kks w zw. z art. 7§2kks w zw. z art. 38§1 pkt 3kks w zw. z art. 2§2kks;

II.  W pozostałej części wyrok utrzymuje w mocy;

III.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Uzasadnienie

S. R. został oskarżony o to, że:

I.  w okresie od co najmniej lutego 2006 roku do września 2006 roku w S., S., K., wspólnie z innymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, polegających na nabywaniu, przechowywaniu, przewożeniu, pomocy w zbyciu wyrobów akcyzowych oraz uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym, a nadto mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na odkażaniu alkoholu etylowego skażonego i jego wprowadzaniu do obrotu jako środek spożywczy - tj. o czyn z art. 258 § 1 kk;

II.  w dniu 8 lutego 2006 roku w K. i S., działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie z innymi osobami, czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, zorganizował przewiezienie z miejscowości K. do innego bliżej nieustalonego miejsca na terytorium RP, w celu dalszej odsprzedaży towaru, który został przywieziony z zagranicy na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, w postaci co najmniej 110000 paczek papierosów marki (...), bez znaków skarbowych akcyzy o wartości celnej 174.279,93 zł, wartości rynkowej 627.000,00 zł, na którym ciążą należności celne w kwocie 100.385,00 zł a narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy jest dużej wartości i wynosi 498.884,00 zł - tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2 i 5 kks w zw. z art. 7 § 1 kks;

III.  w dniu 28 sierpnia 2006 roku w S., R., S. i innych nieustalonych miejscowościach na terenie Polski, Litwy i Łotwy, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie z innymi osobami, czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, zorganizował przewiezienie przez terytorium RP do miejscowości S., w celu dalszej odsprzedaży towaru, który został przywieziony z zagranicy na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, w postaci co najmniej 100000 paczek papierosów marki (...), bez znaków skarbowych akcyzy o wartości celnej 398.069,10 zł, wartości rynkowej 690.000,00 zł, na którym ciążą należności celne w kwocie 229.288,00 zł, a narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy jest dużej wartości i wynosi 797.456,00 zł - tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2 i 5 kks w zw. z art. 7 § 1 kks;

IV.  w dniu 24 września 2006 roku w S., na drodze nr (...) na odcinku między S. a O. oraz innych miejscowościach na terenie Litwy, Łotwy i Polski, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie z innymi osobami, czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, zorganizował przewiezienie przez terytorium RP, samochodem marki (...) o nr. rej. (...) wraz z naczepą marki (...) o nr. rej. (...), w celu dalszej odsprzedaży towaru, który został przywieziony z zagranicy na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu w postaci 95 030 paczek papierosów marki (...), bez znaków skarbowych akcyzy o wartości celnej 366.779,12 zł, wartości rynkowej 655.707,00 zł na którym ciążą należności celne w kwocie 211.264,70 zł, a narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy jest dużej wartości i wynosi 757.820,00 zł - tj. o czyn z art. 54 §1 kks w zb. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2 i 5 kks w zw. z art. 7 § 1 kks.

str. 1/5
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II AKa 223/12
Wydział
II Wydział Karny
Sędziowie
Alina Kamińska (przewodniczący)
Andrzej Czapka Ulitko
Hasła
Karne Skarbowe Przestępstwa