· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie o uzasadnieniu
  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie
    o uzasadnieniu

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 1995-09-14

Tezy

Nie tylko art. 174, ale i art. 169 kc wymagają do nabycia własności rzeczy ruchomej skradzionej trzyletniego okresu posiadania jej w dobrej wierze. Zostało to dawno wyjaśnione w praktyce (zob. teza czwarta komentarza do art. 169 kc). Między wymogami obu tych przepisów nie może być sprzeczności, bo prawo ma być systemem spójnym. Jeśli więc posiadacz skradzionego auta dowiedział się o jego pochodzeniu przed upływem tego okresu czasu, to jest utracił dobrą wiarę, bądź też samochód taki odebrano mu w postępowaniu karnym, nawet powierzając mu go na przechowanie dla celów postępowania karnego, nie można mu samochodu wydać jako właścicielowi. Nie przesądza to jednak niczyich roszczeń cywilnoprawnych, stwierdza jedynie brak oczywistości uprawnień, niezbędnej dla orzeczenia z art. 199 kpk.

str. 1/1
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II AKz 428/95
Wydział
II Wydział Karny
Symbole
Zasiedzenie własności samochodu
Hasła
Dowody, rzeczowe, zbędne,
Dowody, rzeczowe, spór,
Cywilne prawo, własność, zasiedzenie, `
Cywilne prawo, własność, spór,
Konstytucja, wykładnia prawa, spójność prawa,
Publikacje
KZS 9-10/95 poz. 25