· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie o uzasadnieniu
  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie
    o uzasadnieniu

Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Sędziowie sędzia WSA Alina Balicka (spr.), sędzia WSA Jakub Linkowski, Protokolant sekr. sąd. Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2013 r. sprawy ze skargi J. M. i W. M. na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę

str. 1/1
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

IV SA/Wa 1549/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17
Sprawa ze skargi O. w M. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia krzewów 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia [...] grudnia 2012 r. znak [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na rzecz skarżącego O. ...

IV SA/Wa 1174/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08
Sprawa ze skargi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w O. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę

IV SA/Wa 2159/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-03
Sprawa ze skargi J. H. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata B. F. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

IV SA/Wa 1011/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-26
skarg Towarzystwa O. z siedzibą w W. i O. z siedzibą w M. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie nakazania usunięcia przerostów i krzewów wiklinowych. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od P...

IV SA/Wa 1173/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-26
Sprawa ze skargi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w [...] na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę -

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
IV SA/Wa 1611/13
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (przewodniczący)
Alina Balicka (sprawozdawca)
Jakub Linkowski
Symbole
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Skarżony
Minister Środowiska