· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
Get Adobe Flash player
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Publikacje

A A A

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych

4)     wymianę z usługodawcami za pośrednictwem środków' komunikacji elektronicznej danych dotyczących udzielonych przez nich świadczeń w zakresie sposobu finansowego rozliczenia świadczeń jak i ich charakterystyki medyczno-statystycznej;

5)     wymianę z aptekami za pośrednictwem środków' komunikacji elektronicznej danych dotyczących każdego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego wydanego na receptę refundowaną;

6)     wymianę z podmiotami prowadzącymi sprzedaż wyrobów medycznych i ich naprawę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej danych dotyczących poziomu sprzedaży i napraw wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków publicznych;

7)     informatyczne wspieranie procesów z zakresu promocji zdrowia i realizacji populacyjnych programów zdrowotnych prowadzonych przez podmioty współpracujące w tym zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia;

8)     przetwarzanie danych o osobach objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w celu weryfikacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydawania poświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;

9)     generowanie dokumentów i wymianę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej danych dotyczących świadczeń udzielonych osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

 

§ 3

W zakresie warunków organizacyjno - technicznych umożliwiających wykorzystywanie za pomocą Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych informacji ze słowników i rejestrów zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej umożliwiających usługodawcy wystawienie i rozliczenia i faktury w postaci dokumentu elektronicznego, System RUM-NFZ musi być zgodny z następującymi normami, których przedmiotem są zasady gromadzenia i wymiany informacji w ochronie zdrowia, nie później niż do dnia 1 stycznia 2014 r.:

1)   PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania;

2)   PN-ISO/IEC 17799:2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji;

3)   PN-ISO/IEC 27005:2010 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji;

4)   PN-EN ISO 27799:2010 Informatyka w ochronie zdrowia. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 27002;

5)   PN-EN 13606:1-4:2009 Informatyka w ochronie zdrowia. Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej;

6)   PN-EN ISO 13606-5:2010 Informatyka w ochronie zdrowia. Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej.

- albo normami, wersjami i standardami je zastępującymi.Strona: 1 [2] 3 4 5 czytaj dalej »


Tagi: ePUAP, Ministerstwo Zdrowia, monitoring, ustawa
Autor: red.
Data: 14 maja 2012